Sanjeevanam Ayurveda Hospital


Chakkothmala Road, Pallikkara, Kakkanad, Kochi-683565, Kerala

Sanjeevanam Clinics

Plot No: 415/1, Thiruvalluvar Salai, Panneer Nagar, Mugappair, Chennai – 600 037